Aktualności

Informacja o przydziale lokalu mieszkalnego

Komisja Mieszkaniowa w dniu 17 marca 2020 roku przydzieliła lokal mieszkalny nr 16 w budynku przy al. Jana Pawła II 134 w Ostrołęce Państwu Jessice i Cezaremu Gumowskim.

Od decyzji Komisji Mieszkaniowej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przydziału mieszkania na adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,               07-410 Ostrołęka. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Radę Nadzorczą w terminie 7 dni od daty upływu terminu na wnoszenie odwołań. Przydział mieszkania jest prawomocny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o przydziale mieszkania została sporządzona na podstawie protokołu Komisji Mieszkaniowej z dnia 17 marca 2020 roku.

Informacja zostaje ogłoszona 17 marca 2020 roku.

Back to Top