Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych na konserwacje instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 24-26 w Ostrołęce

Ostrołęckie TBS sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Ostrołęce przy ulicy Sienkiewicza 24-26 zaprasza do składania ofert cenowych na konserwacje instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 24-26 w Ostrołęce. Oferty należy złożyć w terminie do dnia   30 września 2019 roku do godz. 1200, do Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. , ul. B. Joselewicza 1 w Ostrołęce (pokój nr 1 lub 2).

Formularz oferty i zakres robót konserwacyjnych do pobrania w siedzibie Spółki ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce, pokój nr 1 lub 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 . Osoby do kontaktu: Edyta Marciniak tel. 29 765 05 07 lub Katarzyna Bożomańska tel. 29 765 05 09.
Back to Top