Aktualności

Oferty na konserwacje instalacji Wspólnota Mieszkaniowa "IDEA".

 Ostrołęckie TBS sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „IDEA” zaprasza do składania ofert cenowych na konserwacje instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej w budynkach przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” 6, 8 i 10 w Ostrołęce w terminie do dnia 26 lutego 2019 roku do godz. 1200 .

Formularz oferty i zakres robót konserwacyjnych do pobrania w siedzibie Spółki ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce, pokój nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 lub telefonicznie pod numerem 29 765 05 17.

 

Back to Top