Aktualności

Zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4

Zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów   i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4

1.Ogłoszenie_o_zamówieniu_SN.pdf

2.SIWZ.pdf

3.Specyfikacja_techniczna.zip

4.Rozbiórka.zip

5.Stacja_nr_10A33C0009.zip

6.Stacja_nr_10A2231.zip

7.Przedmiar_robót.zi

8.Informacja_z_otwarcia_ofert_SN.pdf

9. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

Back to Top