Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany istniejącej instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Chetnika 6 w Ostrołęce

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany istniejącej instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Chetnika 6 w Ostrołęce

1.Chętnika_6_Zaproszenie_do_składania_ofert.pdf

2.Chętnika_6__formularz_oferty__wlz_Drugi_przetarg.pdf

3.Chętnika_6__projekt_umowy___wlz_Drugi_przetarg.pdf

4.Projekt_wykonawczy_wymiany_instalacji_Chętnika_6.pdf

Back to Top