Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „H” przy Al. Jana Pawła II w Ostrołęce wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospoda

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „H” przy Al. Jana Pawła II w Ostrołęce wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

1.Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

2.SIWZ_na_dok__proj__budynek_H.pdf

3.KONCEPCJA_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf.zip

4.RZUT_PARTERU.pdf.zip

5.RZUT_KONDYGNACJI_POWTARZALNEJ.pdf.zip

6 .2018_KONCEPCJA_Opis_techniczny.zip

7._Decyzja_o_warunkach_zabudowy.pdf

8 .Załączniki_w_wersji_edytowalnej.docx

9.Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

10._Informacja_o_odrzuceniu_oferty.pdf

11. Wezwanie_do_przedłużenia_terminu_związania_ofertą.pdf

12._Informacja_o_odrzuceniu_oferty.pdf

13. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bud_H.pdf

Back to Top